Veiledende prisliste

Alle priser er oppgitt ink.mva. Faktiske kostnader som bomavgift, innhenting av dokumenter etc kommer i tillegg.
Produkt/TjenestePrisPr timePr kmInformasjon
Verditakst - Bolig/Fritidsboligkr 6 250,-- Verditakst av bolig/fritidsbolig
- Eventuelt tillegg for kjøring og/eller omfang
Tilstand NS3600 - Hytte (Enkel standard)kr 12 000 - 15 000,-- Grunnpris
- Tillegg for lengre kjøring og/eller omfang (kr 1 375,- pr time)
Tilstand NS3600 - Leilighetkr 12 000 - 15 000,-- Grunnpris
- Tillegg for lengre kjøring og/eller omfang (kr 1 375,- pr time)
Tilstand NS3600 - Bolig/Fritidsboligkr 16 000 - 20 000,-- Grunnpris
- Tillegg for lengre kjøring og/eller omfang (kr 1 375,- pr time)
Forhåndstakst - Uten befaringkr 6 250,-- Utarbeidelse av forhåndstakst av bolig/fritidsbolig
Landbrukstakstkr 1 375,-
Timesatskr 1 375,-
Kjøringkr 9,50