Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering AS

Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering AS ble stiftet i 1999. Vi driver hovedsaklig med verditaksering av boliger, hytter, tomter,  landbrukseiendommer samt skadetaksering inkl. naturskader i forbindelse med forsikringsoppgjør. I tillegg benyttes vi i forbindelse med reklamasjoner på bygg/eiendom samt ved overtakelse/ferdigbefaring.

Vi utfører taksering i Hallingdal, Valdres og Nore og Uvdal.

KONTAKT OSS