Hallingdal Eiendomstaksering AS

Hallingdal Eiendomstaksering AS ble stiftet i 1999. Vi driver hovedsaklig med verditaksering av boliger, hytter, tomter,  landbrukseiendommer samt skadetaksering inkl. naturskader i forbindelse med forsikringsoppgjør. I tillegg benyttes vi i forbindelse med reklamasjoner på bygg/eiendom samt ved overtakelse/ferdigbefaring.

Vi utfører taksering i Hallingdal, Nore og Uvdal, Eggedal og Sigdal.

KONTAKT OSS

Valdres eiendomstaksering