Vidar Sire

Vidar er opprinnelig utdannet økonomisk rådgiver, har senere tatt etterutdanning i byggeteknikk og taksering. Han har jobbet med taksering siden 2000 og arbeider med verditakst, boligsalgsrapport, skadetaksering og taksering av  landbrukseiendommer.

Epost: vidar@takstmann.com

Telefon: 951 54 786

Glenn Rotebakkdokken

Glenn er utdannet tømrer og har mesterbrev. Han har jobbet 15 år i bygg- og anleggsbransjen, de siste årene som formann på byggeprosjekter. Han har utdanning i verditaksering, boligsalgsrapport og reklamasjon-/skadetaksering inkl. naturskade i Norges Takseringsforbund. Han har vært ansatt i firmaet siden 2005.

Epost: glenn@takstmann.com

Telefon: 975 45 244

Tor Audun Eriksen

Tor Audun, er opprinnelig utdannet tømrer og med tilleggsutdanning som Byggmester. Han har senere tatt videreutdanning ved Fagskole Tinius Olsen, her som fagskoleingeniør med fordypning innen bygg. Han har jobbet 10 år i bygg- og anleggsbransjen, hvor de siste årene var som bygg og anleggsleder med arbeidsområde innenfor totalentreprise og bustadoppføring.

I 2022, tok han følgende utdanning via Norges Eiendomsakademi. Innføring i taksering, verditaksering og tilstand/boligsalgsrapport. I tillegg har han tatt kurs med fordypning innen bygging av våtrom iht. våtromsnormen og uavhengig kontroll av nybygg. Han har vært ansatt i firmaet siden 1.februar 2022.

Epost: tor.audun@takstmann.com

Telefon: 404 00 247