Vidar Sire

Vidar er opprinnelig utdannet økonomisk rådgiver, har senere tatt etterutdanning i byggeteknikk og taksering. Han har jobbet med taksering siden 2000 og arbeider med verditakst, boligsalgsrapport, skadetaksering og taksering av  landbrukseiendommer.

Epost: vidar@takstmann.com

Telefon: 951 54 786

Glenn Rotebakkdokken

Glenn er utdannet tømrer og har mesterbrev. Han har jobbet 15 år i bygg- og anleggsbransjen, de siste årene som formann på byggeprosjekter. Han har utdanning i verditaksering, boligsalgsrapport og reklamasjon-/skadetaksering inkl. naturskade i Norges Takseringsforbund. Han har vært ansatt i firmaet siden 2005.

Epost: glenn@takstmann.com

Telefon: 975 45 244